Chính sách công ty Chính sách công ty

Giới thiệu

Chính sách công ty

Chính sách công ty

JFE Advantech đóng góp cho xã hội thông qua việc liên tục cải tiến công nghệ và cung cấp các máy, thiết bị và hệ thống đo lường và cân liên quan đến lĩnh vực công nghiệp và môi trường.

Quy tắc ứng xử của công ty

Thử thách

Uyển chuyển

Chân thành