Máy đo mực nước

SL-180B - Thiết bị đo mực nước dùng trong nước sạch
SL-180C - Thiết bị đo mực nước dùng trong nước thải
SL-232B - Thiết bị đo mực nước kiểu đường kính nhỏ
SL-710C - Thiết bị đo mực nước cho môi trường hoá chất, nước mặn

Máy đo lưu lượng dòng chảy bằng xung siêu âm

Máy đo lưu lượng dòng chảy bằng xung siêu âm FM-10

Máy đo mật độ bùn

Máy đo mật độ bùn bằng ánh sáng tán xạ kép SD-50

Máy đo Oxy hòa tan (DO)

Máy đo Oxy hòa tan (DO) phương pháp quang OD-10

Máy đo hấp thụ tia UV (giám sát ô nhiễm hữu cơ COD)

Máy đo hấp thụ tia UV (giám sát ô nhiễm hữu cơ COD) UV-10

Máy đo NADH (Máy theo dõi coenzyme chuyển hóa của vi sinh vật)

Máy đo NADH (giám sát coenzyme chuyển hóa của vi sinh vật) NF-10

Máy chẩn đoán thiết bị (Máy đo rung)

Máy chẩn đoán rung cầm tay MK-220
Máy đo rung có chức năng chẩn đoán MK-21
Máy đo rung trực tuyến Mitaro MK-64 Series

Hệ thống theo dõi tình trạng thiết bị

Super CMS-10000
Bộ giám sát nhỏ gọn CU-10000 CU-20000

Piezoelectric Vibration Pickup

General purpose pickup PU-601R
General purpose pickup PU-611E
General purpose pickup PU-616E
General purpose pickup PU-626E
General purpose pickup PU-6ALSF
General purpose pickup PU-6ALT6
General purpose pickup PU-6EHT6
High temperature use pickup PU-8ALT6
High temperature use pickup PU-8ALSF
High temperature use pickup PU-661D
High temperature use pickup PU-671D
High temperature use pickup PU-8ANSF
Wide ranging pickup PU-6AHT6
Low frequency & High sensitivity pickup PU-6GHT6
Submergible pickup PU-7ALT6
Submergible pickup PU-7SLT6

Máy dò suy giảm tính năng cách điện

Máy hiển thị phóng điện Corona MK-760
Máy kiểm tra phóng điện Corona MK-720 series
Máy kiểm tra đa năng MK-730

Máy dò rò rỉ gas/không khí

Máy phát hiện và hiển thị rò rỉ gas/không khí MK-750ST
Máy phát hiện và hiển thị rò rỉ gas/không khí MK-750
Máy kiểm tra rò rỉ gas/không khí MK-730Air
Máy kiểm tra đa năng MK-730

Máy chẩn đoán ổ trục quay tốc độ thấp

Máy chẩn đoán ổ trục quay tốc độ thấp cầm tay dòng MK-560

Máy đo độ dày và Máy đo độ cứng

Máy đo độ dày phương pháp siêu âm

Máy đo độ dày siêu âm (có bộ nhớ dữ liệu) TI-100K
Máy đo độ dày siêu âm (sử dụng rộng rãi) TI-45 series

Máy đo độ cứng phương pháp siêu âm

Máy đo độ cứng siêu âm SONOHARD™ SH-21A
Máy đo độ cứng siêu âm SONOHARD™ SH-22

Máy kiểm tra bu lông

Máy kiểm tra bu lông

Máy kiểm tra lông BIS series

DEFI series

Thiết bị tự ghi nhiệt độ và độ dẫn kích thước bỏ túi (DEFI2-CT)
Thiết bị tự ghi nhiệt độ kích thước bỏ túi DEFI2-T
Thiết bị tự ghi PAR kích thước bỏ túi DEFI2-L
Thiết bị tự ghi áp suất kích thước bỏ túi DEFI2-DHG và DEFI2-D
Giao diện DEFI

RINKO series

Máy đo DO quang học cầm tay ARO-PR
Thiết bị tự ghi DO dài ngày có cần gạt RINKO W
Cảm biến DO quang học phiên bản tự ghi RINKO I / I D
Cảm biến DO quang học phiên bản đầu ra kỹ thuật số RINKO II / II D
RINKO III
Thiết bị CTD tự ghi tích hợp cảm biến DO quang học độ nhạy cao RINKO-Profiler
Thiết bị CTD tự ghi tích hợp cảm biến DO quang học độ nhạy cao RINKO-Profiler với mức chịu độ sâu 3.000 m
Thiết bị đo chất lượng nước đa chỉ tiêu tích hợp đầu đo DO quang học độ nhạy cao AAQ-RINKO
RINKO-FT (ARO-FT/AROD-FT)
RINKO-EC (ARO-EC)

INFINITY series

Thiết bị đo dòng chảy điện từ hai chiều tự ghi INFINITY-EM
Thiết bị đo dòng chảy điện từ hai chiều tự ghi cho vùng biển sâu INFINITY-Deep
Thiết bị đo độ cao sóng tự ghi theo nguyên lý áp lực nước INFINITY-WH
Thiết bị đo độ dẫn và nhiệt độ tự ghi INFINITY-CT
Thiết bị đo độ dẫn và nhiệt độ tự ghi có cần gạt INFINITY-CTW
Thiết bị đo độ đục và chlorophyll tự ghi có cần gạt INFINITY-CLW
Thiết bị đo độ đục dải kép tự ghi có cần gạt INFINITY-Turbi ATU75W2-USB
Thiết bị đo độ đục và nhiệt độ cho vùng biển sâu ATUD USB

Máy đo dòng chảy hiển thị trực tiếp

Máy đo dòng chảy điện từ một chiều cầm tay dùng trong sông AEM1-DA
Máy đo dòng chảy điện từ hai chiều cầm tay tích hợp sensor nhiệt độ và độ sâu AEM213-DA
Máy đo dòng chảy điện từ dùng trong phòng thí nghiệm

YODA Profiler

YODA Profiler

Multi-Exciter

Multi-Exciter

Các sensor kỹ thuật số dùng để tích hợp

AEM-CAR/CAD
AWH-CAR/CAD
A7CT-CAR/CAD
ACTW-CAR/CAD
ACLW2-CAR/CAD
ATU75W2-CAR/CAD
AT-Di-M
AROW2-CAR/CAD
ACTf-CAD

HAI Sensor

Thiết bị phát hiện sinh vật phù du có hại HAI-Sensor

Tegaru-CTD

Tegaru CTD - Thiết bị đo CTD cho vùng ven biển giá thành hợp lý

Bộ lấy mẫu nước tự động lập trình sẵn

Bộ lấy mẫu nước tự động lập trình sẵn AWS 1000

Camera dưới nước có cần gạt

Camera dưới nước có cần gạt SFIDA