Thiết bị đo môi trường nước Thiết bị đo môi trường nước

Thiết bị đo môi trường nước

JFE Advantech có một dòng các thiết bị đo lường hữu ích trong các ứng dụng quan trắc về nước. Chúng tôi có các dòng sản phẩm đo lường về môi trường nước như: quan trắc và giám sát mực nước (máy đo mực nước), quan trắc và giám sát tốc độ dòng chảy, quan trắc và giám sát chất lượng nước (máy đo mật độ bùn và máy đo oxy hòa tan trong lĩnh vực nước thải, máy đo sử dụng tia UV trong lĩnh vực thoát nước).

Danh sách sản phẩm

Tên sản phẩm Model Mục đo lường
Mực nước Lưu lượng dòng chảy Mật độ bùn Oxy hòa tan Hấp thụ tia cực tím Nicotinamide adenine dinucleotide
Đo mực nước SL-180B,C
SL-232B
SL-710C
         
Máy đo lưu lượng dòng chảy bằng xung siêu âm FM-10          
Máy đo mật độ bùn SD-50          
Máy đo Oxy hòa tan (DO) OD-10          
Máy đo hấp thụ tia UV (giám sát ô nhiễm hữu cơ COD) UV-10          
Máy đo NADH (Máy theo dõi coenzyme chuyển hoá của vi sinh vật) NF-10          

Các sản phẩm