Thiết bị thủy văn và hải dương học Thiết bị thủy văn và hải dương học

Thiết bị thủy văn và hải dương học

Danh sách sản phẩm

Dòng sản phẩm Model Thiết bị đo Các tính năng khác
Nhiệt độ Độ mặn Áp suất (Độ sâu)  Chloro­phyll
(diệp lục)
Độ đục DO pH ORP Lượng tử ánh sáng La bàn Dòng chảy Độ cao sóng Độ nghiêng Hình ảnh Cần gạt Bộ nhớ trong  Đọc chỉ số trực tiếp
Tegaru-CTD ACTDf-BT                            
DEFI DEFI2-T                              
DEFI2-L                              
DEFI2-D                              
DEFI2-DHG                              
DEFI2-CT                            
RINKO ARO-PR                          
AROW2-USB                          
ARO-USB                            
ARO1-USB                          
ARO-CAR/CAD                            
ARO1-CAR/CAD                          
ARO-EC                              
ARO-FT                            
AROD-FT                            
ARO-CAV                            
RINKO-Profiler ASTD100                          
ASTD101                      
ASTD102                    
ASTD103                        
ASTD150                          
ASTD151                      
ASTD152                    
ASTD153                        
ASTD-3XTU                      
YODA Profiler ASTD102-SY                    
AAQ-RINKO AAQ170                    
AAQ171                  
AAQ172                
AAQ175                  
AAQ176                
AAQ177              
INFINITY AEM-USB                          
AEMD-USB                      
AWH-USB                            
A7CT2-USB                            
A7CT-USB                            
ACTW-USB                          
ACLW2-USB                        
ATU75W2-USB                        
ATUD-USB                            
Multi-Exciter
Multi-excitation Fluorometer
MFLW-USB   *                    
MFLW-CAD   *                    
Camera dưới nước có cần gạt SFIDA (UCW)                            
Máy đo dòng chảy hiển thị trực tiếp AEM1-DA                              
AEM213-DA                        
ACM2-RS                              
ACM3-RS                              
HAI-Sensor AHI-CAD                          
Các sensor kỹ thuật số dùng để tích hợp ACTf-CAD                              

*Quang phổ kích thích huỳnh quang

Chỉ dẫn tất cả sản phẩm

Chỉ dẫn tất cả sản phẩm số 4

Các sản phẩm