Privacy Policy Privacy Policy

Chính sách bảo mật

1. Chính sách bảo mật

2. Mục đích sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi sẽ lấy thông tin cá nhân trong phạm vi giới hạn cần thiết cho hoạt động kinh doanh của chúng tôi và sử dụng cho các mục đích sau.

  1. Hướng dẫn, hoạt động bán hàng, công việc lắp đặt, ký kết hợp đồng và quản lý về các dụng cụ cân và đo lường, v.v. do chúng tôi sản xuất và cung cấp.
  2. Cung cấp, hướng dẫn, bán và quản lý các sản phẩm, công nghệ và bí quyết khác do Công ty quản lý.
  3. Cung cấp, hướng dẫn và quản lý các dịch vụ kèm theo hoặc liên quan đến phần (1) và (2) ở trên.
  4. Cung cấp và hướng dẫn về các sản phẩm, dịch vụ, v.v. do các công ty thuộc tập đoàn của chúng tôi, các công ty đối tác, v.v..
  5. Lập kế hoạch và phát triển các sản phẩm và dịch vụ mới.
  6. Trả lời các câu hỏi và yêu cầu.

3. Liên hệ

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.