Xem tất cả
Khảo sát thực địa
Quan trắc thực địa
Lắp đặt thiết bị tại hiện trường
Triển lãm Quốc tế chuyên ngành
Hội thảo Khoa học Quốc tế
Hội thảo ứng dụng thực tế
Mini Workshop - Giao lưu
Đội ngũ kỹ thuật đại lý
Technical Notes, Technical Reports
Technical Notes, Technical Reports
Wed, Sep 29, 2021

Technical Notes, Technical Reports

Tài liệu giới thiệu bối cảnh nghiên cứu, nguyên lý hoạt động, kiểm chứng, ứng dụng...của các đầu dò, thiết bị tiên tiến...

Xem thêm
Khảo sát thực địa
Tue, Sep 28, 2021

Chọn vị trí, phương án lắp đặt

Chuyên gia Nhật Bản, đại lý, các nhà nghiên cứu Việt Nam cùng khảo sát thực địa, chọn vị trí, phương án lắp đặt thiết bị để việc quan trắc ổn định và thu được số liệu tối ưu.

Xem thêm
Quan trắc thực địa
Mon, Sep 27, 2021

Thiết bị Thuỷ văn và Hải dương học

Chuyên gia Nhật Bản, đại lý tham gia quan trắc thực địa cùng với các nhà nghiên cứu.

Xem thêm
Lắp đặt thiết bị tại hiện trường
Sun, Sep 26, 2021

Một số hình ảnh lắp đặt thiết bị Thủy văn và Hải dương học

Thiết bị Thủy văn và Hải dương học do Công ty Cổ phần Công nghệ Hải Âu thực hiện

Xem thêm
Lắp đặt thiết bị tại hiện trường
Sun, Sep 26, 2021

Một số hình ảnh lắp đặt thiết bị Môi trường nước (miền Trung và miền Nam)

Thiết bị Môi trường nước (miền Trung và miền Nam) do Công ty TNHH Tư vấn và Phát triển Công Nghệ Hợp Phát thực hiện

Xem thêm
Lắp đặt thiết bị tại hiện trường
Sun, Sep 26, 2021

Một số hình ảnh lắp đặt thiết bị Môi trường nước (miền Bắc)

Thiết bị Môi trường nước (miền Bắc) do Công ty Cổ phần Minh Việt thực hiện

Xem thêm
Triển lãm Quốc tế chuyên ngành
Sat, Sep 25, 2021

Các triển lãm quốc tế chuyên ngành

Triển lãm Quốc tế hàng đầu về Ngành nước, công nghệ lọc nước và Xử lý nước thải được tổ chức tại thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

Xem thêm
Hội thảo Khoa học Quốc tế
Fri, Sep 24, 2021

DAPAIN (Data Processing and Advanced Instruments for River and Coastal Observations) (HCMC)

Hội thảo Khoa học Quốc tế chủ đề “Data Processing and Advanced Instruments for River and Coastal Observations” (DAPAIN) được Bộ môn Hải Dương, Khí Tượng và Thủy Văn, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM tổ chức vào ngày 9 và 10/12/2019 tại thành phố Hồ chí Minh...

Xem thêm
Hội thảo Khoa học Quốc tế
Fri, Sep 24, 2021

CERE (Coastal Environmental Research and Education) (HCMC)

Hội thảo Khoa học Quốc tế chủ đề “Coastal Environmental Research and Education” (CERE2015) được Bộ môn Hải Dương, Khí Tượng và Thủy Văn, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM tổ chức vào ngày 25 và 26/9/2015 tại thành phố Hồ chí Minh...

Xem thêm
Hội thảo Khoa học Quốc tế
Fri, Sep 24, 2021

OTA (Ocean Turbulence and its Applications) (HaNoi)

Hội thảo Khoa học Quốc tế chủ đề “Ocean Turbulence and its Applications” được Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học, Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên, Đại học Quốc Gia Hà Nội tổ chức vào ngày 24/10/2013 tại thủ đô Hà Nội...

Xem thêm
Hội thảo Khoa học Quốc tế
Fri, Sep 24, 2021

OTA (Ocean Turbulence and its Applications 2013) (HCMC)

Hội thảo Khoa học Quốc tế chủ đề “Ocean Turbulence and its Applications 2013” (OTA-2013) được Bộ môn Hải Dương, Khí Tượng và Thủy Văn, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM tổ chức vào ngày 22/10/2013 tại thành phố Hồ chí Minh...

Xem thêm
Hội thảo ứng dụng thực tế
Thu, Sep 23, 2021

Khu vực Đồng bằng Sông Cửu long

Hội thảo “Ứng dụng công nghệ SCADA trong quản lý hệ thống công trình thủy lợi và dự báo xâm nhập mặn, lũ ở ĐBSCL trong điều kiện biến đổi khí hậu”

Xem thêm
Hội thảo ứng dụng thực tế
Thu, Sep 23, 2021

Khu vực Duyên hải Nam Trung bộ Việt Nam

Hội thảo “Ứng dụng công nghệ SCADA trong việc dự báo lũ, mặn và ô nhiễm cho các hệ thống sông và cửa sông, ven biển khu vực duyên hải Nam Trung bộ, Việt Nam”.

Xem thêm
Mini Workshop - Giao lưu
Wed, Sep 22, 2021

Mini Workshop - Giao lưu trao đổi kinh nghiệm

Tổ chức các Mini Workshop, các cuộc giao lưu, qui mô hạn chế, đáp ứng nhanh chóng yêu cầu của các nhà nghiên cứu Việt Nam....

Xem thêm
Đội ngũ kỹ thuật đại lý
Tue, Sep 21, 2021

Đội ngũ kỹ thuật đại lý

Đội ngũ kỹ thuật đại lý được đào tạo, huấn luyện trực tiếp từ nhà sản xuất

Xem thêm